Välkommen till sällskapets hemsida 

I november 2002 bildades Allan Pettersson-sällskapet av en grupp entusiaster. 

 

Ett fristående ideellt sällskap med syfte att vidga förståelsen för Allan Pettersson och hans musik genom att stimulera till uppföranden av hans verk i Sverige och utomlands och informera om och stödja forskning kring hans liv och verk” 

(Sällskapets syftesparagraf).